Księgowość w branży e-commerce

Podczas szkolenie uczestnicy, przyswajają wiedzę z zakresu księgowości dostosowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości dla firm z branży e-commerce, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Program Szkolenia
 • Specyfika księgowości w e-commerce (2 godziny)
 • Różnice między księgowością tradycyjną a księgowością e-commerce
 • Wymagania prawne dotyczące księgowości e-commerce
 • Prowadzenie księgowości sklepu internetowego (4 godziny)
 • Ewidencja przychodów i kosztów w sklepie internetowym
 • Rozliczanie transakcji online
 • Obliczanie podatków w e-commerce
 • Unikanie błędów w księgowości e-commerce (2 godziny)
 • Najczęstsze błędy w księgowości e-commerce
 • Jak uniknąć błędów w księgowości e-commerce
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 Szkolenie jest skierowane do osób, które prowadzą lub planują prowadzić działalność e-commerce.

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w weekend

Zajęcia online/stacjonarnie

8h lekcyjnych zajęć

Przerwa na kawę

Dokumenty potwierdzające kwalfikacje

Zaświadczenie wystawione na druku MEN (Dz. U. poz. 186).

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Scroll to Top