Księgowość Online

Podczas szkolenie uczestnicy, przyswajają wiedzę z zakresu księgowości dostosowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel szkolenia
 •  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości online, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zdalny.
Program Szkolenia
 • Wybór oprogramowania do księgowości online (2 godziny)
 • Rodzaje oprogramowania do księgowości online
 • Funkcje i możliwości oprogramowania do księgowości online
 • Kryteria wyboru oprogramowania do księgowości online
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania do księgowości online (2 godziny)
 • Instalacja oprogramowania do księgowości online
 • Konfiguracja oprogramowania do księgowości online
 • Bezpieczeństwo użytkowania oprogramowania do księgowości online
 • Wprowadzanie danych do oprogramowania do księgowości online (2 godziny)
 • Ewidencja przychodów i kosztów
 • Rozliczanie zobowiązań i należności
 • Wystawianie faktur
 • Obliczanie podatków
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych (2 godziny)
 • Rodzaje sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą prowadzić księgowość w sposób zdalny.

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w weekend

Zajęcia online/stacjonarnie

8h lekcyjnych zajęć

Przerwa na kawę

Dokumenty potwierdzające kwalfikacje

Zaświadczenie wystawione na druku MEN (Dz. U. poz. 186).

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Scroll to Top