Księgowość w Praktyce

Podczas szkolenie uczestnicy, przyswajają wiedzę z zakresu księgowości dostosowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel szkolenia
 •  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości w praktyce, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Program Szkolenia
 • Księgi handlowe (2 godziny)
 • Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg handlowych
 • Ewidencja przychodów i kosztów w księgach handlowych
 • Zasady rachunkowości (2 godziny)
 • Zasady ogólne rachunkowości
 • Specjalne zasady rachunkowości
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (2 godziny)
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczanie zobowiązań i należności (2 godziny)
 • Rozliczanie zobowiązań
 • Rozliczanie należności
 • Sprawozdania finansowe (2 godziny)
 • Rodzaje sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 Szkolenie jest skierowane do osób, które już posiadają podstawową wiedzę z zakresu księgowości i chcą ją pogłębić.

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w weekend

Zajęcia online/stacjonarnie

8h lekcyjnych zajęć

Przerwa na kawę

Dokumenty potwierdzające kwalfikacje

Zaświadczenie wystawione na druku MEN (Dz. U. poz. 186).

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Scroll to Top